Groningen verdient beter

Groningen verdient beter. Kijk voor de laatste berichten links in het menu. Of gebruik de categorieën.

Vereniging Groningen Verdient Beter, een samenwerkingsverband van de wijkverenigingen in die delen van de stad waar straks meer verkeer zal rijden dan vóór de geplande verbouwing.

U kunt de Vereniging steunen door lid te worden. De contributie bedraagt minimaal €10,- per jaar of meer. 

Lid worden

Wilt u lid worden? Maak dan €10,- (of meer) over naar:

Bank: NL 32 INGB 0001944876 t.n.v. E. Glastra, o.v.v. Penm. GVB

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #2

Meld u zich hieronder aan voor de nieuwsbrief van Groningen Verdient Beter. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief in uw mailbox.

Contactgegevens

Ver. Groningen Verdient Beter
p/a Hondsruglaan 13
9722 SB Groningen

groningenverdientbeter [at] gmail.com

7 gedachten over “Groningen verdient beter”

 1. heb Twijnstra Gnudde email gezonden met de opmerking over hun gedragscode waarin zij hebben opgenomen:……….. maatschappelijk verantwoord ondernemen……………(!)
  Opmerking van mijn kant: was salaris / beloning van Hillen gebaseerd op deze gedragscode?

 2. Blijf steunen, zelfde ideeën en standpunten mede namens vele bewoners van de Villaparkflat.

 3. Goede middag Met grote verbazing las ik in de krant het artikel over Jos Hillen . Dit is toch niet te geloven , en dan misschien ook nog het salaris van Eelde. Mocht dit zo zijn dan is hier volgens mij oplichting in het spel. Aanklagen deze man. En dan nog de gemeente Groningen en de Provincie die hier mee akkoord zijn gegaan, schandalig. Nu blijkt dat het plan van de ZRW er door is gedrukt. Zoals in het verleden weleens is gezegd , beter een slecht plan dan helemaal geen plan. Ik woon aan de Vondellaan 1800 voertuigen per dag, dit worden er 12.000 voertuigen per dag. De Wijert word door deze plannen zwaar gedupeerd. Lawaai fijnstof verkeers onveiligheid verpaupering van de wijk. Wie wil hier straks nog wonen. Het word hoog nodig tijd dat de bewoners met elkaar tegen deze plannen gaan protesteren. Het is jammer dat er geen Fre Meis meer is, deze man was in staat om de mensen op de barricaden te krijgen (Helaas). Ik hoop dat jullie nog veel reacties mogen ontvangen van mensen die net als ik tegen deze afschuwelijke plannen. En dan Paul de Rook, ik wil het niet over deze gast hebben.
  Ik wens jullie heel veel succes met deze corrupte bende.

 4. Reactie op de Z.R.W. perikelen. Februari – 2016
  Er is heel wat aan de hand in onze Wereld, m.b.t. de Politiek en ook de Economie. Dat weet ‘men’ donders goed. Maar het wordt voor ons uit geschoven zolang het nog gaat.
  Hoezo Zuidelijke Ringweg ombouw? Heeft men nog wel de kans om het, alleen maar, op te starten? Op een van de Ínfo’ avonden, toen Mw. K. Dekker nog naast dhr. J. Hillen stond en de burger een reactie kon geven op de cijfers “Verkeersbewegingen Z.R.W. – Nu en Later”, berekend door dhr. Kalfsbeek, mocht ondergetekende, als laatste, ook nog even wat opmerken. Ik heb toen het navolgende voor gelezen.
  De Rijkswaterstaat zal wel blij zijn met de Ombouw Z.R.W. en kan, na de ombouw, rustig ook het stukje N7 nog veranderen in A7! Het onderdeel N7 is dan van de kaart..En de doorstroom is dan weer wat groter. Want onze Ring is daar dan weg. Voornamelijk door het wegsnijden van de Op/Af ritten van de Oosterpoort en de Hereweg. Maar dit zijn, volgens de boven genoemde berekeningen wel 40.000 verkeersbewegingen/dag! De vraag aan U is en blijft; waar moet Groningen dan met deze 40.000 verkeersbewegingen/dag naar toe, op het onderliggende wegen net?
  Er blijven ook nog veel bedenkingen/vragen over de Fijnstof en NO2 maar de G.G.D. lacht gewoon en zegt bedachtzaam dat ze zich niet in een bepaalde hoek willen laten manoeuvreren. Zij vertrouwen volledig op de cijfers van de R.I.V.M.(De richtlijn, geen gevoelige bestemmingen binnen de 300 m afstand van snelwegen, wordt herhaaldelijk genegeerd)
  Nog een overweging; De Economische ontwikkelingen laten een verandering zien m.b.t. het koopgedrag van de burgers. Ze kopen meer en meer van achter het beeldscherm! Hoezo stijgende verkeersbewegingen?
  Nog iets: Groningen heeft er fantastische stukken Ringweg bij gekregen. Ring Oost bijv. met prachtige en zeer nuttige Fly Overs. En dan de Noordzeebrug! Maar straks moet je dan eerst langs allerlei omwegen, om op Ring Zuid te komen en op weg naar het Zuiden van Nederland gaan. Dat moet toch ook veel goedkoper en met behoud van de Op/Af ritten kunnen?
  Denk nog eens goed na! En de groeten aan de Maaslaan en de Vondellaan. Veel sterkte en wijsheid toegewenst.
  Vr.gr. Cees.

 5. Hallo. ik Gloria (mijn undercovernaam) voor een geweldig idee waardoor Groningen stad niet onder curatele kan vallen. In stad is een mysterieuze route die verwijst naar een groot thema wat NL rijk heeft gemaakt. De VOC…Ik heb daar een plan voor gemaakt…welke bestaat uit 4 projecten. Het kan veelgeld opleveren…Geld wat tzt nodig is voor andere projecten. Groningen verdient beter. Ipv dat het geld naar onzinnige projecten wordt uitgegeven kan het naar projecten als die van U waar de mensen van profiteren in de toekomst. Ik ben een stichting nodig om geld te werven voor het idee..Kunt U helpen. Een win -win situatie

 6. Geachte lezer,

  Ik ben van oordeel dat de besluitvorming niet juist is.
  Sterker, ik ben van mening dat dit besluit valt onder de regel van een – onzorgvuldig genomen – besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht.
  In mijn visie is het namelijk zeer goed mogelijk dat in praktijk zal blijken dat de twee gaten in deze tunnel levensgevaarlijk te zijn en daarom alsnog dicht moeten.

  Fokko van der Veer – van Aanpak Ring Zuid – antwoordt aan mij dat het afsluiten van de gaten nooit zal gebeuren.

  Met deze uitspraak geeft Fokko van der Veer – namens Aanpak Ring Zuid – concreet en feitelijk aan dat deze praktijk mogelijkheid NIET IS ONDERZOCHT.

  Door het niet onderzoeken van die mogelijkheid is dit besluit – mijns inziens – een niet zorgvuldig genomen besluit.

  =====

  Van: Aanpak Ring Zuid
  Datum: 15 juni 2016 16:11
  Onderwerp:
  Rijkswaterstaat mijn vraag nr. 160426-000068 / Wat als de 2 gaten in het dak van de Zuidelijke Ringweg toch dicht moeten? Dan TUNNEL dicht voor IEDEREEN?

  Geachte mevrouw Kiki,

  In uw mail spreekt u uw zorg uit over het feit dat “de twee gaten in het dak van de Zuidelijke Ringweg toch dicht moeten”.

  Deze situatie zal zich in de praktijk echter niet voordoen.

  In deze mail zal ik u dit toelichten.

  Een verdiepte ligging is niet onveilig, maar de deksels brengen wel veiligheidsrisico’s met zich mee.
  De risico’s betreffen de zelfredzaamheid voor weggebruikers bij incidenten, de bereikbaarheid voor hulpverlening en de verkeersveiligheid, onder andere ook ten gevolge van weersomstandigheden en als er incidenten zijn in de tunnel.

  De projectorganisatie en de drie samenwerkende overheden hebben dit vanaf het begin onderkend en hier is gedurende het hele ontwerpproces dan ook bijzondere aandacht voor geweest.

  Dit heeft geleid tot een reeks aan voorzieningen en maatregelen.

  Samen met alle betrokken partijen – Rijkswaterstaat, de hulpverleningsdiensten, de provincie en de gemeente – is een en ander vastgelegd in een Veiligheidsplan.

  Voor het bepalen van het pakket aan voorzieningen en maatregelen is de geldende wet- en regelgeving toegepast en zijn er onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke bureaus. Het Veiligheidsplan is onderdeel van het Tracébesluit.

  Het zorgvuldige proces, inclusief de onderzoeken die zijn uitgevoerd en de inbreng van de hulpdiensten en experts op dit gebied, zorgen voor voldoende waarborg van de veiligheid in de verdiepte ligging.

  Ik hoop dat ik hiermee alsnog uw zorg heb kunnen wegnemen.

  Met vriendelijke groet,
  Fokke van der Veer
  Omgevingsmanager
  T 050 – 311 58 83
  http://www.aanpakringzuid.nl
  Verlengde Meeuwerderweg 11
  9723 ZM Groningen

 7. Onlangs is naar onderzoek gebleken dat, hoe dichter je aan een weg
  woont waar veel verkeer langs komt zoals straks in Groningen zuid gaat gebeuren, hoe hoger percentage ge wijs je last krijgt van dementie. Dit onderzoek heeft onlangs in Canada plaats gevonden Op afstanden vanaf 100 meter 50 meter en 25 meter vanaf de woning. Ook wordt dit onderzoek door Nederlandse instellingen die hier ook onderzoek naar hebben gedaan bevestigd. Er is regelmatig gesproken met de gemeenteraadsleden over de vele fijnstof lawaai en verkeersonveilige situaties die ten gevolge van de aanpassingen aan de Zuidelijke ringweg zullen plaats vinden. Hier is door de gemeenteraadsleden nogal laconiek op gereageerd . Het is toch schandalig dat nu bekend is dat dit grote gevolgen heeft voor onze gezondheid , dat deze plannen ons door de keel worden gedrukt. Er is een alternatief plan die dit voor een groot gedeelte zou kunnen oplossen. Een Aquaduct onder het Hoornsediep door. Nu er alleen nog maar is begonnen met de voorbereidingen voor de aanpak van de Ringweg, moet er aan de hand van deze nieuwe gegevens zeer zeker opnieuw naar deze variant worden gekeken. Denkt u dat dit gaat gebeuren, vergeet het maar. Wij als bewoners van Groningen Zuid en Groningen verdiend beter zijn al diverse keren bedrogen door onjuiste voorlichting en informatie van het project bureau. Er is iedere keer door de verantwoordelijke instanties die verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van de gelden aan de gemeenteraadsleden verteld dat er op kort termijn een beslissing moest worden genomen inzake de beschikbare gelden voor dit project. Anders zou het geld niet meer beschikbaar zijn voor dit project. Dit blijkt een grote leugen te zijn, het geld zou beschikbaar blijven voor dit project. Zelfs zou het geld al zijn overgemaakt, en op de bankrekening staan? Dus is er nog tijd genoeg om het alternatief plan aangaande het Aquaduct te laten onderzoeken. Er is niet 1 raadslid die dit durfde ter discussie durfde te stellen. Waar zijn ze bang voor ? Dit vroeg ik mij al tijden af. Het antwoord weet ik inmiddels. Ze zijn bang voor hun hachje. Dit zijn nota bene mensen die ik en u hebben gekozen. Denkende dat deze mensen het goed met ons voor hebben. Wat dus echt niet zo is.
  Inmiddels weet ik waar ik bij de verkiezingen in maart op stem. In ieder geval niet op een van deze lieden die onze gezondheid totaal niet serieus nemen. Alleen de gedachte aan deze lieden maakt mij al misselijk makend. Geplaatst door bewoner van de Vondellaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *