Ingezonden brief DvhN – 3 september 2016

Binnenkort komt de vergunningsaanvraag voor de verbouw van de Ringweg Zuid voor de Raad van State, zo konden we lezen in de krant van 26 augustus. De stellingen zijn al lang geleden ingenomen en gemeentebestuur en omwonenden staan lijnrecht tegenover elkaar. Zelf ben ik geen inwoner van de Stad en dus niet direct betrokken, maar wel oud-verkeerskundige en daarom een korte objectieve analyse van mijn kant.

De kern van het probleem van de Ringweg Zuid ligt hem in het feit dat men de afwikkeling van het lokale ringwegverkeer wenst te combineren met de afwikkeling van het (inter)nationale snelwegverkeer. Deze twee soorten van verkeer hebben echter volstrekt tegenstrijdige kenmerken en belangen. Lokaal verkeer is gebaat bij een kleinschalige en fijnmazige infrastructuur gericht op optimale bereikbaarheid (bestemmingsgericht). Internationaal verkeer is gebaat bij een grootschalige en grofmazige infrastructuur gericht op optimale doorstroming (‘doordenderen’).

Voorbeelden uit heel Europa (bijv. Ruhrgebied) laten zien dat het willen realiseren van deze combinatie op één en dezelfde weg volstrekt niet werkt. Niet raar dus dat partijen hierdoor lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Wel opvallend trouwens dat de gemeente Groningen als lokale overheid daarbij vooral de belangen van het (inter)nationale verkeer lijkt te behartigen en minder die van het lokale verkeer. De oplossing van de patstelling ligt in het loslaten van het uitgangspunt beide soorten van verkeer via één en dezelfde weg te willen afwikkelen.

Zandeweer, Goos Gosling Slotegraaf