Nieuwsbrief Groningen Verdient Beter 14 september 2016

Beste lezer,

Ondanks alle berichten van de project organisatie Aanpak Ringweg Zuid en het feit dat de project organisatie al met zaken als het omleggen van leidingen en aanpassingen op wegen is begonnen, is de strijd nog steeds niet gestreden.

Op 1 september 2016 was er een tweede hoorzitting bij de Raad van State. Hierbij kwamen vier zaken aan de orde: het vervallen van de fietstunnel bij de Papiermolen en de bouw van een 7 meter hoge loop/fietsbrug als vervanging, de veiligheid op de weg, de veiligheid van bewoners rond de weg en de aantasting van het leefgebied van vleermuizen.

De heer en mevrouw ter Veer hadden een ingenieursbureau in Delft gevraagd te onderzoeken of de fietstunnel bij de Papiermolen niet gehandhaafd kon worden. Het projectbureau heeft bij herhaling gezegd dat deze tunnel moet vervallen en dat de loop/fietsbrug daarvoor in de plaats komt. Het ingenieursbureau had in een plan duidelijk gemaakt dat de fietstunnel wel degelijk behouden kon worden. De ambtenaar van de Gemeente Groningen kon de leden van de Raad van State niet uitleggen wat er mis was met het plan uit Delft.

Eigenlijk hadden ze het plan ook helemaal niet goed bekeken, want zoals de advocaat van Rijkswaterstaat zei “ wij hebben zelf een goed plan, dan hoeven wij niet naar alternatieven te kijken”. Het goede plan van Rijkswaterstaat is de 7 meter hoge loop/fiets brug. Hoe de Raad van State hierover denkt, moeten we afwachten.

Vervolgens kwam de veiligheid op en rond de Ringweg ter sprake. Over de veiligheid op de nieuwe weg zijn drie rapporten gemaakt, die alle drie duidelijk maken dat de weg zeer gevaarlijk wordt voor verkeersdeelnemers. Het is, eenvoudig gezegd, een te complexe weg in een te kleine ruimte. Onvoldoende ruimte voor invoegstroken, op en afritten die zo dicht bij elkaar liggen dat automobilisten in de war zullen raken en een verkeerde rijbaan zullen kiezen, te smalle rijbanen in de “tunnels”. Rijkswaterstaat kwam in hun betoog niet veel verder dan dat ze nog niet zo gewend waren aan dit soort rapporten over verkeersveiligheid.

De eisen zoals genoemd in de rapporten waren bedoeld voor een nieuwe weg in een open gebied, niet voor deze weg in de stad. Alsof de weg in een stad niet juist extra veilig moet zijn omdat er huizen vlak bij de weg staan. En de weg druk gebruikt wordt door veel mensen die de weg opgaan en verlaten.

De veiligheid rond de Ringweg werd ook niet echt duidelijk. Er ligt een rapport uit 2012 van de Gemeente Groningen waarin duidelijk staat dat de huidige Ringweg er niet mag liggen omdat dit te gevaarlijk is voor omwonenden. Als een tankauto geladen met vloeibaar gas ontploft, zullen er vele doden vallen. Rijkswaterstaat had een nieuw rapport laten maken waaruit zou blijken dat de huidige weg wat betreft het risico binnen aanvaardbare normen blijft. In de nieuwe situatie zou dat ook zo zijn, omdat de weg deels door “tunnels” gaat.

Maar de tunnels hoefden weer niet aan veiligheids voorschriften te voldoen. Rijkswaterstaat had, tot verbazing van de Raad van State, geen verklaring voor het feit dat een rapport de weg thans te gevaarlijk vindt voor de omgeving, maar een ander rapport niet.

Rijkswaterstaat dacht duidelijk “wij hebben een rapport dat het zo kan, dan gaan we niet kijken naar een ander rapport dat dat tegenspreekt”. Zo eenvoudig is dat. Ook hierover wachten wij in spanning op de mening van de Raad van State.

Tenslotte kwamen de vleermuizen ter sprake. Ondanks een zeer gloedvol betoog van mevr. Klarissa Nienhuis , vrezen wij dat dit geen belangrijk argument meer is voor de Raad van State. De Minister is volgens de wet alleen in overtreding wanneer bij aanleg van de weg het al zeker is dat vleermuizen of andere dieren en planten bedreigd zijn. Hoe aannemelijk het ook is dat vleermuizen in hun bestaan bedreigd worden, het valt niet met zekerheid te bewijzen. Rijkswaterstaat zegt dat de vleermuizen wel over de 7 meter hoge loop/fiets brug over de weg kunnen gaan. De vleermuizen gaat dit vrijwel zeker niet doen, maar er is geen onderzoek die zegt dat ze het niet doen. Maar zolang niemand kan bewijzen dat vleermuizen het niet doen, mag de minister haar besluit nemen.

Kortom, er waren veel onzekerheden tijdens de tweede hoorzitting bij de Raad van State, onzekerheden die Rijkswaterstaat niet kon wegnemen. Met enig vertrouwen wachten wij de uitspraak van de Raad van State af, de uitspraak wordt medio oktober verwacht.

Pieter Sauer