Gemeenteraad wordt misleid

Dat wethouder de Rook, samen met Rijkswaterstaat, koste wat het kost de aanpak Ringweg Zuid er doorheen wil drukken, is wel bekend. En het mag wat kosten. Iedereen wordt overladen met prachtige flyers en gelikte presentaties. Minder bekend is hoe zij achter de schermen dit doel proberen te bereiken. Hoe de gemeenteraad bewerkt wordt om de plannen goed te keuren. Hoe ze proberen burgers buitenspel te zetten.

Wethouder de Rook vertelt bij herhaling in de Gemeenteraad dat hij een goed contact heeft met de inwoners van Groningen Zuid en naar hun suggesties en bezwaren luistert. Helaas doet hij dat zeer selectief, je krijgt de Rook alleen te spreken wanneer hij vooraf weet dat je het met de plannen eens bent. Meerdere malen hebben inwoners die kritisch staan ten opzichte van de plannen geprobeerd een afspraak met de Rook te maken, maar de Rook weigert hen te ontvangen. Een gesprek met inwoners die bezwaren hebben tegen de plannen heeft geen zin, want de plannen gaan gewoon door. Geen van de aangedragen alternatieven wordt onderzocht, alles wordt direct terzijde geschoven. Burgerparticipatie volgens D”66.

Op 1 september jl. vond de tweede hoorzitting plaats bij de Raad van State. In september 2015 had de Raad van State het projectbureau opdracht gegeven nader onderzoek uit te voeren naar de fietserstunneltunnel bij de Papiermolen, de veiligheid op en rond de aan te leggen weg en de gevolgen voor vleermuizen. Wel heel opvallend is hoe verschillend de antwoorden van de projectorganisatie, waar de Rook deel van uitmaakt, op deze vragen waren bij de Raad van State en wat de Rook de Gemeenteraad vertelt. Over de tunnel bij de Papiermolen zegt het projectbureau tegen de Raad van State dat ze een alternatief plan opgesteld door een onafhankelijk bureau op verzoek van buurtbewoners, niet hebben onderzocht omdat hun plan, een 7 meter hoge loopbrug goed is. De Rook zegt tegen de Gemeenteraad dat het alternatief van bewoners goed onderzocht is maar niet kan. De onderzoeken naar de veiligheid op de aan te leggen weg laten overduidelijk zien dat de weg onveilig is, grote kans op ongelukken. Tegen de Raad van State zegt het projectbureau dat ze niet goed weten hoe om te gaan met een dergelijk onderzoek als het tracé besluit al genomen is, de Rook zegt tegen de Gemeenteraad dat je altijd wel iets vindt waarom een weg niet veilig zou zijn. Dat dit soort onderzoek niet geschikt is voor een weg dwars door de stad. Alsof een weg dwars door de stad niet juist extra veilig zou moeten zijn. Over de vleermuizen zegt de Rook dat die geen gevaar lopen, bij de Raad van State kan Rijkswaterstaat allen zeggen dat het niet bewezen is dat vleermuizen gevaar lopen. Tegen de Gemeenteraad zegt de Rook dat de nieuwe weg veiliger wordt dan de huidige. Hierbij zegt hij niet dat hij een vergelijking maakt met de weg voor de aanpassingen in 2009. Sinds de aanpassingen is er bijna geen ongeluk meer geweest op de Ringweg, en de nieuwe weg wordt juist onveilig. Hoezo veiliger?

De nieuwe weg moet en zal er komen. Alles lijkt geoorloofd om dat doel te bereiken. Wij als inwoners staan buitenspel en zitten straks met de brokken. Maar dan is de Rook vast al naar een andere functie en Rijkswaterstaat met een ander project bezig.