Bemalingsadvies verdiepte ligging

Verdiepte ligging (KW19), ARZ=TD-ClusterVDL-1328, 23-1-2020, Definitief revisie 03

Watervergunning HAS2020_Z24462, d.d. 20-2-2020, Ontwerp watervergunning op basis van de keur

http://groningenverdientbeter.nl/wp-content/uploads/2020/03/HAS2020_Z24462-Combinatie-Herepoort-bemaling-verdiepte-ligging.docx

Vragen en antwoorden bij bemalingsadvies verdiepte ligging 

Onderliggende rapporten

Onderwaterbeton in tunnel

Herepoort op de vingers getikt: goedkopere optie leidde tot schade

Groningen Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid hebben besloten hoe de aanleg van de tunnel in de zuidelijke ringweg wordt aangepakt. De keuze brengt met zich mee dat er meer geld en tijd nodig is.

Auteur: Johan de Veer (DvhN)

Dat komt omdat voor de verdiepte ligging van de drukste verkeersader in Groningen wordt gekozen voor een andere, meer bewerkelijke en duurdere bouwmethode dan de aannemer aanvankelijk voor ogen had.

Combinatie Herepoort wilde bij de aanleg van de tunnel volstaan met het wegpompen van constant opkomend grondwater. Onderzoeksbureau Deltares tikte de aannemer over deze aanpak stevig op de vingers. In een onderzoek stelt Deltares dat bij alleen bemaling sterk wisselende grondwaterstanden kunnen leiden tot lekkende damwanden, verzakkingen en schade aan panden.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen bevestigt dat Herepoort gebruik moet maken van onderwaterbeton. Hierbij wordt een betonnen vloer aangelegd die de ruimte tussen damwanden afsluit, waardoor het grondwater niet meer omhoog kan komen.

Als de betonnen vloer onder water na drie weken is gehard, pompt de aannemer het water weg, zodat de ‘bouwkuip’ leeg is en droog kan worden gewerkt. Op de betonnen bodem ligt straks de constructievloer voor de tunnel.

Aanpak Ring Zuid (ARZ), een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie Groningen, betwijfelde of de aannemer goed bezig was. Rijkswaterstaat vroeg Deltares een kritische blik te werpen op de werkwijze van Herepoort.

Over de bouwwijze is lang gesteggeld tussen aannemer Herepoort en Rijkswaterstaat. De onderzoekers stelden dat de aannemer de risico’s bij een constante bemaling van het grondwater beter moest beheersen en beperken. Ze wezen op mogelijk meer schade in de omgeving – voornamelijk de Groningse Oosterpoortbuurt – en slechte publiciteit. Ze adviseerden Rijkswaterstaat bij de aannemer aan te dringen op een soort noodplan.

Provinciale Staten en gemeenteraad kennen het rapport van Deltares niet. Gräper bevestigt dat het stuk niet naar de volksvertegenwoordigers is gestuurd. ,,Omdat het over een uitvoering gaat die het uiteindelijk niet geworden is.’’ Volgens de gedeputeerde zou het rapport pas relevant zijn geworden als Combinatie Herepoort had vastgehouden aan hun voorgestelde bouwmethode.