H&A zienswijze en besluit

Bemalingsadvies verdiepte ligging

Verdiepte ligging (KW19), ARZ=TD-ClusterVDL-1328, 23-1-2020, Definitief revisie 03

Watervergunning HAS2020_Z24462, d.d. 20-2-2020, Ontwerp watervergunning op basis van de keur

http://groningenverdientbeter.nl/wp-content/uploads/2020/03/HAS2020_Z24462-Combinatie-Herepoort-bemaling-verdiepte-ligging.docx

Vragen en antwoorden bij bemalingsadvies verdiepte ligging 

Onderliggende rapporten