Oproep

Beste Buurtbewoners,

In de eerste plaats willen wij, Bewoners Vereniging de Wijert i.o. en Groningen Verdient Beter, u danken voor de grote opkomst bij onze avond over de gevolgen van de Ringweg Zuid voor omwonenden op 11 oktober j.l. De grote opkomst toont de grote bezorgdheid, de commentaren tijdens de avond zelf toonde de unanieme onvrede en zorg over de huidige plannen voor de Ringweg Zuid. Ook danken wij degene die een financiele bijdrage hebben gedaan , dit hebben wij hard nodig. De Gemeente weigert ons financieel te ondersteunen.
Een vrijwilliger heeft zich direct na de avond bij ons aangemeld om deel uit te maken van onze actie groep, waar wij heel erg blij mee zijn. Wanneer er anderen zijn die ons met tijd en energie willen helpen ons doel, een beter plan voor de Ringweg te bereiken, horen wij dat heel graag.

Hoe gaan we nu verder en wat kunnen jullie nog doen.
Wij blijven druk uitoefenen op politieke partijen in de Gemeenteraad en Provinciale om de huidige plannen stop te zetten en eerst alternatieven te onderzoeken. De nieuwe partij 100% Groningen zal binnenkort in de Gemeenteraad een motie indienen die oproept de huidige plannen stop te zetten en eerst betere alternatieven te onderzoeken. Graag willen wij een oproep op u doen om, wanneer die motie die wordt ingediend, massaal naar het gemeentehuis te komen, dus een volle tribune. Ook de Partij van de Dieren is van plan schriftelijke vragen aan de raad voor te leggen . U ziet , er komt beweging in de Gemeente raad. Wij oefenen thans grote druk uit op andere partijen, er is goede hoop dat ook andere partijen gaan vragen om uitstel van de huidige werkzaamheden en onderzoek van alternatieven. In de provinciale Staten vechten Ton van Kesteren, PVV en Kirsten de Wrede, Partij van de Dieren voor een beter plan.

Onze strijd gedurende de afgelopen jaren en alle bewijzen die zijn aangedragen dat de huidige plannen lijden tot een heel gevaarlijke weg, veel meer verkeer in de wijken met alle risico’s van dien en een onaanvaardbare verslechtering voor fietsers, lijkt resultaat te hebben. Het moet nu afgelopen zijn met de houding van de Raadsleden dat alles wel goed komt omdat het projectbureau dat zegt.
De Gemeenteraad moet echt beseffen dat het project bureau alleen een snelweg dwars door de stad wil bouwen en zich niets gelegen laat liggen aan de belangen van inwoners. Gemeenteraadsleden zijn onze volksvertegenwoordigers en maken de kloof tussen de politiek en bewoners van deze stad steeds groter. Afwijzen van de huidige plannen zal zeker het vertrouwen in de politiek doen toenemen omdat de politiek dan laat zien serieus geluisterd te hebben naar inwoners.
Het is de taak en verantwoordelijkheid van de Gemeenteraadsleden om nu Halt te roepen en de voorbereidingen per direct te stoppen.

Wij worden er soms moe en moedeloos van als je van bewoners te horen krijgt : De gemeente doet toch hun zin en de Ringweg gaat door. MOOI NIET!
Ook de Raad van State heeft heel veel moeite met de plannen, de uitspraak over onze bezwaren zijn weer met 6 weken uitgesteld.

Laten we daar niet op wachten en de Raad tot de orde roepen.
Wij en u ook willen dat er nu maar eens daadwerkelijk naar andere alternatieven gekeken wordt.
De vergadering van de Gemeenteraad zal plaats vinden volgende week woensdag 26 november in het gemeentehuis.
Wij hopen u allen daar weer te zien.

Met vriendelijke groet,
Glory Roggen
Bewoners vereniging de Wijert i.o
Lid Groningen Verdient Beter.