Persbericht Groningen verdient beter

Groningen nationale testcase voor tunnelwetgeving

Vereniging Groningen Verdient Beter constateert met zorg, dat bij het ontwerp voor de A7 zuid in de Stad Groningen door Rijkswaterstaat de randen en wetten met betrekking tot tunnel-veiligheid moedwillig zijn opgezocht. Voorafgaand aan het proces voor de Aanpak Ring Zuid, zoals het project lokaal wordt genoemd, speelde in Limburg het project A73 tunnels.

Persbericht