Opstelling RTV Noord ten aanzien Ringweg Zuid plannen

Reactie redacteur RTV Noord Van Reijendam aan dhr. Muijzert

Geachte heer Muijzert,

We krijgen regelmatig berichten van u over wat ermis is en hoe het wél zou moeten met de Zuidelijke Ring. We beschouwen het als nakaarten. We hebben nu te maken met de keuzes die door RWS, provincie en bouwers zijn gemaakt en volgen naugezet de consequenties daarvan  (in termen van (meer)kosten, tijdsoverschrijdingen en andere tegenvallers) en de politieke gevolgen die die op hun beurt weer hebben. We kunnen onmogelijk afgaan op de (contra)expertise van één roepende in de woestijn, hoe deskundig die ook moge zijn. We nemen daarmee het risico voor lief dat bij een eventuele enquete, in de Groningse staten, over tien jaar, blijkt dat u al die tijd gelijk hebt gehad. Het is dus zinloos om ons iedere keer mailtjes van deze strekking te sturen.

In de hoop dat u dit standpunt kunt respecteren, verblijf ik, met
hartelijke groeten,

Willem van Reijendam
RTV Noord