Herinrichting Helperzoom (ingezonden stuk in DvhN 30-3-2020)

Na de herinrichting van de Helperzoom in Groningen gaan er doden vallen. Ongelooflijk, te gek voor woorden, dat zoiets door de ambtenarij gedaan mag worden. Een oplossing kost wat betreft de aanleg niks: maak een goot in het verlengde van het snelfietspad, leg er een betonnen deksel over en je hebt een fietstunnel! Fietsers en auto’s kunnen dan ongehinderd doorrijden. Groningen noemt zich toch al jaren fietsstad? Nou, laat dat hier dan eens zien. Wat heb je aan een stadsbestuur waarin verantwoordelijke wethouders van D’66 en twee Groenlinksers er voor de kleur inzitten? Hetzelfde bij de bomenkap voor het nieuwe Zernike-fietspad. Ingenieursbureau West 8 inhuren voor een fietspad, dat precies door alle 65 dikke bomen moet die er al jaren staan. Blijkbaar weinig creativiteit op zo’n kantoor. Docenten van RUG en Hanze en Bomenridders komen vergeefs met alternatieven. Idem dito bij de lindes voor de Aa-Kerk. Waar zijn dan die wethouders? Paraafje bij ’t kruisje? En waar is onze gemeenteraad? Groningen Fietsstad? Groningen een groene stad?

Groningen, Ebel Glastra