Nieuwsbrief #8

In deze nieuwsbrief no. 8: 

  • Schade
  • Besluit Waterschap Hunze en Aa’s

Schade
Er is nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van 26 april van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid.  Zie voor de brief nieuwsbrief nummer 4. Hij had het streven om de brief vóór 25 mei te beantwoorden aldus zijn communicatiemedewerker. Er is geen antwoord ontvangen, ook niet van uitstel. 
Op 26 mei is een herinnering verstuurd naar de Directeur ARZ. Hierop is ook geen antwoord ontvangen. 

Een deel van de politiek en zeker de ARZ neemt het onderwerp schade niet serieus wat ook blijkt uit het niet omdraaien van de bewijslast en de respons van de directeur, of het gebrek daaraan. 
Let wel, de directeur staat onder aansturing van de Stuurgroep Aanpak Ringweg Zuid. De stuurgroep is samengesteld uit de Hoofdingenieur-directeur (HID) RWS Noord Nederland, de wethouder P. Broeksma (GroenLinks) en wordt geleid door de gedeputeerde F. Gräper (D66). 

Deze nieuwsbrief is mede hierom verstuurd. Geen antwoord van ARZ is ook nieuws en zeker van belang voor inwoners die in onzekerheid zitten. 

De oorzaak van schade is voor betrokkenen niet eenvoudig te bepalen, de belangen zijn groot. In Hardenberg hebben ze er al jaren ervaring mee: 
https://www.destentor.nl/hardenberg/vernietigende-uitkomst-kanaalonderzoek-grootste-deel-schade-komt-niet-door-werkzaamheden~a104b54d/?referrer=https://www.google.com/

https://www.destentor.nl/hardenberg/erop-of-eronder-voor-de-slachtoffers-van-het-kanaaldrama-dit-zijn-de-scenario-s~a3ea7509/

Besluit Waterschap Hunze en Aa’s
Op 26 mei heeft het waterschap een besluit is genomen ten aanzien van de watervergunning voor de aanleg van de verdiepte ligging van de Ringweg Zuid. De inhoud van het besluit mag niet worden gemeld door het Waterschap, want dat is aan RWS. Eerdere uitlatingen deze week van een medewerker lijken niet gunstig voor de inwoners. 

RWS publiceert het besluit op grond van de crisis en herstelwet. De verwachting van H&A is dat RWS dit op 3 of 4 juni gaan doen. Dan zou ook de inhoud van het besluit bekend gemaakt moeten worden inclusief de argumenten waarom ze wel, niet of deels akkoord gaan met de ontwerpwatervergunning. 

Formeel is er 6 weken de tijd om in beroep te gaan na dat het besluit is genomen en “gepubliceerd”. Echter de overheid is niet verplicht om dit binnen een maximum aantal dagen te doen. Veel overheden zorgen dan ook voor een late bekendmaking zodat er veel minder tijd beschikbaar is om in beroep te gaan. In dit geval zitten er dus al minimaal 8 dagen tussen het nemen van een besluit en de daadwerkelijke bekendmaking aan bijvoorbeeld de mensen die een zienswijze hebben ingeleverd. 

Als we in beroep gaan moeten we dus goed zijn voorbereid omdat we in die tijd het geld voor een jurist rond moeten hebben en een overeenkomst moeten sluiten met de jurist. Daarna moet de jurist zich inwerken op het dossier en vervolgens de nodige stukken voor het beroep op stellen. Voordat we inhoudelijk kunnen beginnen moeten we het besluit inclusief het commentaar ontvangen op onze zienswijzen en waarom het waterschap waarschijnlijk akkoord is gegaan met de watervergunning. 

Oproep
Als we in beroep moeten gaan bij de Raad van State moeten we heel snel weten over hoeveel geld we beschikken voor de juridische ondersteuning en de kosten van het kunnen indienen van een beroep bij de Raad van State. 
Daarom nogmaals een oproep als u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering of u deze samen met ons wil inzetten voor dit beroep. Wilt u dit dan doorgeven aan Ebel Glastra groningenverdientbeter@gmail.com. Ook als u vragen hierover hebt of wilt overleggen kunt u hem mailen. 

Als u nu ons rechtstreeks financieel wil steunen en voor een bedrag borg wil staan (hangende de ontvangst van het besluit etc.) kunt u dit ook aan Ebel doorgeven op dit email adres.