Nieuwsbrief #11 — Het gaat erom spannen —

  • Het gaat erom spannen!
  • Schade aan tuinen

Het gaat erom spannen!
Immers en dat heeft u kunnen lezen in de dagbladen, GroningenVerdientBeter wil een procedure starten tegen het besluit van waterschap Hunze en Aa’s om het bemalingsadvies zoals dat door het waterschap is goedgekeurd aan te vechten.
Belangrijke punten waar we op in zetten zijn in der eerste plaats de effecten van bemaling op het grondwaterpeil en eventuele zetting die dat tot gevolg kan hebben. Die zetting kan leiden tot schade aan bebouwing, dus aan woningen in de Oosterpoort, Herewegbuurt en Rivierenbuurt.
Een ander aspect waar we erg ongerust over zijn, is het effect van bemaling op de verontreiniging van het voormalige Aagrunol terrein, daar waar de Meeuwen op is gebouwd. Dat is een ingewikkelde materie, waarvan niet alle rapporten boven tafel gekregen zijn, nota bene ook niet door het waterschap!

Maar er is nog een reden waarom het erom gaat spannen: de financiën. GroningenVerdientBeter is geen stichting met kapitaal. Om deze zaak aanhangig te kunnen maken moeten we een juridisch team vinden en voorfinancieren. Het vinden is gelukt, een jurist met een achtergrond als Delft-afgestudeerde en een advocaat die ook zijn sporen in vergelijkbare zaken heeft verdiend.

Maar nu de financiën nog. Nu meer dan ooit. Helpt u ons alstublieft mee met een gift. We hebben dat nodig, om deze zaak tot een goed eind te brengen.
HELPT U ONS MEE?
Stort uw gift op NL 32 INGB 0001944876 t.n.v. E. Glastra, o.v.v. Raad van State.

Schade aan beplanting in tuinen
Een familie in de Rivierenbuurt, dicht tegen de ringweg aan, heeft schade opgelopen aan hun tuin. Planten zijn doodgegaan door de werkzaamheden en CHP wilde schade niet of amper erkennen en vergoeden. Zij willen graag in contact komen met anderen die ook dit soort schade hebben opgelopen aan de beplanting. Wilt u daarvoor contact opnemen via de mail, dan wordt u in contact gebracht met deze familie. Stuur aub een mail naar:  groningenverdientbeter@gmail.com

Nieuwsbrief #10

In deze nieuwsbrief no. 10: 

  • Schade
  • WOBs
  • Oproep zienswijzen en rechtsbijstandsverzekeringen

Schade
Er is gisteravond een inhoudelijk antwoord ontvangen op de vragen van 26 april van GVB aan de directeur Aanpak Ringweg Zuid. Zie voor de brief hier. Op dit moment staat in deze nieuwsbrief nog geen analyse van de inhoud van de antwoorden. Graag willen we mensen oproepen met expertise op het gebied van schadeafhandeling, juridische kennis op dit gebied, hun adviezen, tips en meningen te delen met GVB. Stuur daarvoor een mail naar groningenverdientbeter@gmail.com

WOB’s
De documenten waarnaar CHP verwijst in het Bemalingsadvies zijn nog steeds niet beschikbaar bij het waterschap H&A. RWS NN had beloofd uiterlijk voor 4 juni een uitsluitsel te geven over deze documenten. Zij reageren niet op meerdere herinneringsmails hierover. Ook de “voortgang” van RWS ten aanzien van de andere uitstaande WOB’s  is nul. 
Dit fenomeen van intransparantie ziet u o.a. zelfs in de Tweede Kamer bij de discussies over de belastingtoeslagen, maar dit ondervinden velen. Zie bijv. https://www.cafeweltschmerz.nl/tag/roger-vleugels/waar WOB expert R. Vleugels spreekt over zijn ervaringen. 

Oproep
Nog steeds zijn we op zoek naar mensen die een zienswijze hebben ingediend bij het waterschap. Mocht u dit hebben gedaan meldt u dit dan bij het bekende emailadres. Zeker ook, als de zienswijze afwijkt van de voorbeeld zienswijze zijn we extra geïnteresseerd in de zienwijze zelf. Dit leest wat beter dan het “verzamelstuk” van H&A. Stuur aub een bericht naar groningenverdientbeter@gmail.com.

We kunnen nu beschikken over een aantal rechtsbijstandsverzekeringen, echter sommige verzekeringen dreigen er nu een “kip-ei” spelletje van te maken. Zij willen eerst zelf een intake doen op het omvangrijke complexe dossier voor dat onze juristen een serieuze ter zake kundige intake kunnen uitvoeren. GVB financiert nu uit eigen kas, dankzij donaties en ledengeld, een eerste intake door onze eigen jurist. Door middel van deze intake, welke ter beschikking wordt gesteld aan de verzekeringen, hopen we een extra intake vooraf door niet ter zake kundigen van enkele verzekeringen, te vermijden. Op 15 juli moet ons beroep binnen zijn bij de Raad van State. Voor vertraging door de verzekeringen is geen ruimte. 

Daarom nogmaals een oproep als u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering of u deze samen met ons wil inzetten voor dit beroep. Wilt u dit dan doorgeven aan Ebel Glastra groningenverdientbeter@gmail.com. Ook als u vragen hierover hebt of wilt overleggen kunt u hem mailen.

H&A zienswijze en besluit