Nieuwsbrief #11 — Het gaat erom spannen —

  • Het gaat erom spannen!
  • Schade aan tuinen

Het gaat erom spannen!
Immers en dat heeft u kunnen lezen in de dagbladen, GroningenVerdientBeter wil een procedure starten tegen het besluit van waterschap Hunze en Aa’s om het bemalingsadvies zoals dat door het waterschap is goedgekeurd aan te vechten.
Belangrijke punten waar we op in zetten zijn in der eerste plaats de effecten van bemaling op het grondwaterpeil en eventuele zetting die dat tot gevolg kan hebben. Die zetting kan leiden tot schade aan bebouwing, dus aan woningen in de Oosterpoort, Herewegbuurt en Rivierenbuurt.
Een ander aspect waar we erg ongerust over zijn, is het effect van bemaling op de verontreiniging van het voormalige Aagrunol terrein, daar waar de Meeuwen op is gebouwd. Dat is een ingewikkelde materie, waarvan niet alle rapporten boven tafel gekregen zijn, nota bene ook niet door het waterschap!

Maar er is nog een reden waarom het erom gaat spannen: de financiën. GroningenVerdientBeter is geen stichting met kapitaal. Om deze zaak aanhangig te kunnen maken moeten we een juridisch team vinden en voorfinancieren. Het vinden is gelukt, een jurist met een achtergrond als Delft-afgestudeerde en een advocaat die ook zijn sporen in vergelijkbare zaken heeft verdiend.

Maar nu de financiën nog. Nu meer dan ooit. Helpt u ons alstublieft mee met een gift. We hebben dat nodig, om deze zaak tot een goed eind te brengen.
HELPT U ONS MEE?
Stort uw gift op NL 32 INGB 0001944876 t.n.v. E. Glastra, o.v.v. Raad van State.

Schade aan beplanting in tuinen
Een familie in de Rivierenbuurt, dicht tegen de ringweg aan, heeft schade opgelopen aan hun tuin. Planten zijn doodgegaan door de werkzaamheden en CHP wilde schade niet of amper erkennen en vergoeden. Zij willen graag in contact komen met anderen die ook dit soort schade hebben opgelopen aan de beplanting. Wilt u daarvoor contact opnemen via de mail, dan wordt u in contact gebracht met deze familie. Stuur aub een mail naar:  groningenverdientbeter@gmail.com